Zarządzanie dostępem odgrywa szczególną rolę przy zabezpieczaniu obiektów. Określeni użytkownicy otrzymują pozwolenie na wchodzenie do konkretnych budynków lub pomieszczeń. Dzięki temu wiadomo dokładnie, kto i w jakim miejscu się znajduje. Na potrzeby kontroli dostępu można wykorzystać takie rozwiązanie, jak system interkomowy oraz elektroniczny system zamykania czy barierę, taką jak szlaban. Wybór systemu kontroli dostępu umożliwia łatwe udzielanie lub uniemożliwianie dostępu oraz pomaga w identyfikacji osób wchodzących. System musi być dopasowany do Państwa potrzeb oraz wymaganego poziomu ochrony tak, by równocześnie nie utrudniał realizacji procesów w firmie. Kluczowe jest zatem dokonanie odpowiedniego wyboru.

© Copyright - Solid Systems