Ogromne znaczenie ma, by jak najszybciej móc rozpocząć gaszenie wzniecającego się pożaru własnymi siłami. W tym celu używa się węża gaśniczego lub przenośnego sprzętu gaśniczego. Takie podręczne środki gaśnicze muszą działać prawidłowo. Ich konserwacja jest bardzo ważna i musi spełniać wymogi prawne. Chętnie pomożemy Państwu w tym zakresie.

© Copyright - Solid Systems