Zaprojektowanie niezawodnego systemu sygnalizacji włamania i napadu to szczególne zadanie. Jesteśmy specjalistami w tym zakresie. System sygnalizacji włamania musi być dobrany we właściwy sposób. Zależy to między innymi od atrakcyjności posiadanych dóbr, położenia obiektu, procesów pracy w przedsiębiorstwie oraz stopnia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń. Po przeanalizowaniu zagrożeń i procesów w przedsiębiorstwie tworzymy system SSWiN w oparciu o Poprawiony Podział Klas Ryzyka, VDS, odpowiedni Grade. Ważnymi elementami są odpowiednie urządzenia detekcyjne, ale też właściwe przekazywanie zgłoszeń do centrali. Jak Państwo wiedzą, profilaktyka jest lepsza niż leczenie.

© Copyright - Solid Systems